Special project at Gallery 54 (Göteborg)

PALS Handshake under tre dagar på Galleri 54. 17-19 mars.

PALS handshake, Photo: Lovisa Johansson

Photo: Lovisa Johansson

Handslaget handlar om  tillit, respekt, balans och jämlikhet; närvaro, öppenhet, direkt kommunikation och medverkan.  

Projektet handlar om konstnärlig dialog och ömsesidig påverkan samt frågor kring: på vilket sätt kan konstnärer berika varandra genom att utbyta perspektiv i den konstnärliga praktiken? Hur kan vi inspirera varandra? Hur mycket vet konstnärer i Stockholm om vad som händer i Göteborg? Hur kan vi bidra till att skapa ett jämbördigt och ömsesidigt intresse samt tätare kreativt utbyte mellan konstscenerna i de båda städerna?

I PALS Handshake väljer varje konstnär från Performance Art Links en konstnär från Göteborg som de tycker är intressant för att skapa ett gemensamt performanceverk. Samarbetet börjar under den förberedande perioden i ca en-två månader innan det offentliga evenemanget, då konstnärerna forskar om varandra, diskuterar intressen och planerar ett gemensamt verk.

 

Hålrum

- en tredagars performance med Christin Wahlström och Lovisa Johansson
i dialog mellan plats, tid och material.
- Var minns du?

Christin Wahlström
http://www.christinwahlstrom.com/

Lovisa Johansson
http://lovisajohansson.se/
http://www.wolart.se/

-Brunch talk-

performance by Chuyia Chia & Hiroko Tsuchimoto

Are we the other?
Are we similar?
Are we different?

Catch us if You can!

- en tvådagars performance med  Erik Wijkström och Torbjörn Stejiner

Ett lekfullt undersökande av vardagens samspel.
Tid och plats; varierande dimensioner.

Performance program

17/03,  Fredag 18.00-21.00
Catch us if you can!
Hålrum

18/03, Lördag 12.00 – 16.00
Catch us if you can!
Hålrum

19/03,Söndag 12.00 – 16.00
-Brunch talk - (ca 12.00 - 14.00)
Hålrum -  (ca 14.00 – 16.00)